Thăm quan Văn Miếu Quốc Tử Giám

0

Trong buổi tham quan các bé đã được tìm hiểu thêm về nhiều điều quan trọng trong lịch sử nền giáo dục nước ta đặc biệt là các bé mẫu giáo lớn sắp ra trường. Qua đây các bé hiểu được nền giáo dục nước ta đã bắt đầu và trải qua các thời kỳ phát triển như thế nào. Đây đều là những điều bổ ích cho sự phát triển của các bé.

Một số hình ảnh trong buổi tham quan:

van-mieu (1) van-mieu (2) van-mieu (3) van-mieu (4) van-mieu (5) van-mieu (6) van-mieu (7) van-mieu (8) van-mieu (9) van-mieu (10) van-mieu (11) van-mieu (12) van-mieu (13) van-mieu (14) van-mieu (15) van-mieu (16) van-mieu (17) van-mieu (18) van-mieu (19) van-mieu (20) van-mieu (21) van-mieu (22) van-mieu (23) van-mieu (24) van-mieu (25) van-mieu (26) van-mieu (27) van-mieu (28) van-mieu (29) van-mieu (30) van-mieu (31) van-mieu (32) van-mieu (33) van-mieu (34) van-mieu (35) van-mieu (36) van-mieu (37) van-mieu (38) van-mieu (39) van-mieu (40) van-mieu (41) van-mieu (42) van-mieu (43) van-mieu (44) van-mieu (45) van-mieu (46) van-mieu (47) van-mieu (48) van-mieu (49) van-mieu (50) van-mieu (51) van-mieu (52) van-mieu (53) van-mieu (54) van-mieu (55) van-mieu (56) van-mieu (57) van-mieu (58) van-mieu (59) van-mieu (60) van-mieu (61) van-mieu (62) van-mieu (63) van-mieu (64) van-mieu (65) van-mieu (66) van-mieu (67) van-mieu (68) van-mieu (69) van-mieu (70) van-mieu (71) van-mieu (72) van-mieu (73) van-mieu (74) van-mieu (75) van-mieu (76) van-mieu (77) van-mieu (78) van-mieu (79) van-mieu (80) van-mieu (81) van-mieu (82) van-mieu (83) van-mieu (84) van-mieu (85) van-mieu (86) van-mieu (87) van-mieu (88) van-mieu (89) van-mieu (90) van-mieu (91) van-mieu (92) van-mieu (93) van-mieu (94) van-mieu (95) van-mieu (96) van-mieu (97) van-mieu (98) van-mieu (99) van-mieu (100) van-mieu (101) van-mieu (102) van-mieu (103) van-mieu (104) van-mieu (105) van-mieu (106) van-mieu (107) van-mieu (108) van-mieu (109) van-mieu (110) van-mieu (111) van-mieu (112) van-mieu (113) van-mieu (114) van-mieu (115) van-mieu (116) van-mieu (117) van-mieu (118) van-mieu (119) van-mieu (120) van-mieu (121) van-mieu (122) van-mieu (123) van-mieu (124) van-mieu (125) van-mieu (126) van-mieu (127) van-mieu (128) van-mieu (129) van-mieu (130) van-mieu (131) van-mieu (132) van-mieu (133) van-mieu (134) van-mieu (135) van-mieu (136) van-mieu (137) van-mieu (138) van-mieu (139) van-mieu (140) van-mieu (141) van-mieu (142) van-mieu (143) van-mieu (144) van-mieu (145) van-mieu (146) van-mieu (147) van-mieu (148) van-mieu (149) van-mieu (150) van-mieu (151) van-mieu (152) van-mieu (153)

– Lượt xem: (90)

Leave A Reply